Ochrana osobných údajov

Ďakujem za Vašu návštevu na mojich stránkach, teší ma váš záujem. Beriem ochranu vašich súkromných údajov vážne a chcem, aby ste sa pri návšteve mojich internetových stránok cítili bezpečne. Ochrana vášho súkromia pri spracovávaní osobných údajov je pre mňa dôležitou záležitosťou, ktorú pri mojich obchodných procesoch beriem na zreteľ.

Osobné údaje, ktoré sú získavané v priebehu návštevy týchto webových stránok, sú spracovávané v súlade so Zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Právo na informácie

Na požiadanie vám, podľa možnosti obratom a písomne, oznámim, aké osobné údaje mám o vás zaznamenané. Pokiaľ by napriek mojim snahám o správnosť a aktuálnosť údajov boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravím.

Pokiaľ máte otázky, týkajúce sa spracovaniu vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na bajanikova@viola.sk, kde som vám k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov a sťažností.

Kódex ochrany údajov

Získavanie a spracovávanie osobných údajov

Keď navštívite moje webové stránky, zaznamenajú moje webové servery štandardným spôsobom vašu IP adresu, webovú stránku z ktorej ma navštívite, webovú stránku, ktorú u mňa navštívite a tiež dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje sa zaznamenávajú len vtedy, ak nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie, zadaniu emailu na stiahnutie eBooku zdarma, ankiet, vypísaní cien, alebo na realizáciu zmluvy.

Bezpečnosť

Prijímam také technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby som chránila u mňa vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb.

Použitie a postúpenie osobných údajov

Vaše osobné údaje používam na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely, vždy len v takom rozsahu, aký je k tomu potrebný.

Poskytnutie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom je vykonané len v rámci záväzných právnych predpisov.

Možnosť odhlásenia

Vaše údaje chcem použiť k tomu, aby som vás mohla informovať o mojich produktoch a službách, prípadne zistiť váš názor na ne a účasť na týchto akciách je dobrovoľná.

Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, môžete mi to kedykoľvek oznámiť, aby som údaje mohla zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého emailu.

Cookies

Cookies používam k tomu, aby som mohla sledovať preferencie návštevníkov a podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Môžem ich tiež využívať k zisteniu, či ste už zo svojho počítača navštívili moje stránky.

Používanie cookies môžete deaktivovať na vašom internetovom prehliadači.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaväzujem sa plne rešpektovať dôverný charakter vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v objednávkach sú nevyhnutné pre vašu identifikáciu, ako kupujúceho a používam ich k realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystavovanie daňových dokladov, identifikáciu vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s vami.

Všetky vaše osobné dáta i údaje o nákupoch sú ukladané v databázi s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Kupujúci vyplnením webového formulára súhlasí so zaradením všetkých, ním vyplnených osobných údajov, do databázy Violy Bajaníkovej, Brezová 714/2, Dunajská Lužná, 90042, IČO: 37694758, DIČ: 1041586381, ako správcu a jej následným spracovávaním pre marketingové účely, na dobu do odvolania súhlasu.

Registrovaný užívateľ zároveň súhlasí s tým, aby mu predávajúci posielal informácie o pripravovaných akciách a ponukách.

 

17.4.2015, Dunajská Lužná                                                                                                                                                  Viola Bajaníková